Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31
Tekst: Jesaja 40: 28-31
Ps. 121 : 1
Ps. 119 : 25
Ps. 84 : 3, 4
Ps. 103 : 3
Ps. 42 : 3, 5

Thema: Een belofte van hoop en moed voor zondaren.
1. Van Wie het komt;
2. Tot wie het gezegd wordt;
3. Wat het uitwerkt.

Vragen bij middag- en avonddienst
1. Wie zijn in Babel gekomen?
2. Wat is de reden dat ze in Babel zijn?
3. Wat doen de mensen in Babel?
4. Hoe maakt de HEERE bekent dat Hij de God van Israël is?
5. Hoe kan het dat de HEERE niet moe en mat wordt?
6. Waarom zoekt de HEERE het volk in ballingschap op?
7. Wat betekent dat er Tweeërlei kinderen van het Genadeverbond zijn?
8. Wat geeft de HEERE aan zondaren?
9. Kunnen we aangeven wat een zondaar moet doen wanneer de moeheid en matheid in ons leven toeslaat?