Votum en groet
Zingen: Ps. 48 : 4
Geloofsbelijdenis (HC Zondag 18)
Zingen: Ps. 68 : 17
Schriftlezing: Lukas 24: 50-53 en Hebreeën 9: 11-28
Gebed
Zingen: Ps. 47 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Hebreeën 9: 24
Thema: Christus’ ingang
1. niet in het aardse heiligdom
2. wel in het hemelse heiligdom
3. ten behoeve van de gelovigen
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 1 en 9
Dankgebed
Zingen: Ps. 150 : 1
Zegen

De 11.00 uur dienst wordt niet via YouTube uitgezonden.