Ps. 24 4 en 5
Ps. 143 2
Ps. 72 1 en 6
Ps. 110 1 en 2
Ps. 99 8

Schriftlezing: Daniel 7
Tekst: vers 13, 14 en 18