Votum en groet
Zingen: Psalm 20 vers 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 107 vers 1
Gebed
Schriftlezing: 2 Kon. 3 (tekst: 20-27)
Zingen: Psalm 20 vers 3, 4 en 5
Preek
Zingen: Psalm 46 vers 5
Dankgebed
Zingen: Psalm 68 vers 9
Zegen