Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 5
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Psalm 119: 1-16
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 1 en 67
Prediking n.a.v. Efeze 6: 15
Thema: Het schoeisel van het Evangelie
1. Het nut van het schoeisel;
2. De naam van het schoeisel; en
3. De noodzaak van het schoeisel
Zingen: Ps. 73 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 56 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 13 augustus 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 119: 1-16
Prediking n.a.v. Efeze 6: 15
Prekenserie over de geestelijke wapenrusting – deel 3
Thema: Het schoeisel van het Evangelie; Aandachtspunten: 1. Het nut van het schoeisel; 2. De naam van het schoeisel; en 3. De noodzaak van het schoeisel

Vragen voor kinderen:
1. Welke schoenen heb jij het liefst aan en waarom?
2. Hoe zagen de schoenen van een Romeinse soldaat eruit?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom zijn goede schoenen voor een Romeinse soldaat heel belangrijk?
2. Noem eens twee manieren waarop de satan jou kan laten struikelen.

Vragen voor ouderen:
1. Wat wordt volgens u bedoeld met ‘het Evangelie des vredes’?
2. Hoe ontvang je die bereidheid of vastheid?
3. Van welke voetangels en klemmen heb u op de pelgrimsweg het meeste last?