Votum en groet
Zingen: Ps. 93 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 29 : 1
Schriftlezing: 1 Timotheüs 2
Gebed
Zingen: Ps. 86 : 3 en 4
Prediking n.a.v. 1 Tim. 2 : 1-4
Voorbede voor de overheid
1. een bevel;
2. het doel; en
3. de grond.
Zingen: Ps. 81 : 7 en 12
Dankgebed
Zingen: Ps. 89 : 3
Zegen