Votum en groet
Zingen: Ps. 135 : 1 en 3
Wetslezing
Zingen: Ps. 19 : 6
Schriftlezing: Jozua 1 : 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 7 en 9
Prediking n.a.v. Jozua 1 : 7-9
Staande aan het begin van een nieuwe ambtsperiode
klinkt er uit Gods mond:
1. een onmisbare bemoediging;
2. een duidelijk bevel; en
3. een troostvolle belofte.
Zingen: Ps. 147 : 6
Lezing bevestigingsformulier
Toezingen: Ps. 20 : 1 (staande)
Toespraak
Dankgebed
Zingen: Ps. 90 : 9
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de diensten op zondagmorgen 9 januari 2022 tijdens de (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers/kerkvoogd en welkom nieuwe kerkvoogden in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Jozua 1 : 1-9
Prediking n.a.v. Joz. 1 : 7-9
Staande aan het begin van een nieuwe ambtsperiode klinkt er uit Gods mond:
1.een onmisbare bemoediging;
2. een duidelijk bevel;
3. een troostvolle belofte.

Vragen voor kinderen:
1. Wat betekent de naam Jozua?
2. Welke belangrijke taak krijgt Jozua van de Heere?

Vragen voor jongeren:
1. Zou jij later – als jongen – ambtsdrager of kerkvoogd willen worden? Waarom wel of waarom niet?
2. Wat vind jij belangrijk voor een ambtsdrager?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is die bemoediging voor Jozua belangrijk?
2. Wat heeft dat bevel wat Jozua krijgt u te zeggen?
3. Hoe sterkt de Heere vandaag Zijn kinderen?