Ps. 25 : 2
Schriftlezing: Johannes 16 : 1-15
Ps. 51 : 6
Prediking n.a.v. Johannes 16 : 13
Het in de waarheid leidende werk van de Heilige Geest
Ps. 48 : 6