Ps. 77 : 7
Schriftlezing: Psalm 126
Ps. 124 : 1
Prediking n.a.v. Ps. 126 : 3-4
1. Een danklied vanwege een rijk verleden;
2. Een smeekgebed vanwege een zorgelijk heden.
Ps. 126 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 9 mei 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Psalm 126

Prediking n.a.v. Ps. 126 : 3-4

  1. Een danklied vanwege een rijk verleden;
  2. Een smeekgebed vanwege een zorgelijk heden.

Vragen voor kinderen:

  1. Hoeveel jaar mogen we al leven in een bevrijd land?
  2. Waaraan denken we op 4 mei?

Vragen voor jongeren:

  1. Welke grote dingen heeft de Heere in jouw leven gedaan en heb je Hem daarvoor gedankt?
  2. Hoeveel jaar zat het volk in ballingschap in Babel?

Vragen voor ouderen:

  1. Welke grote dingen heeft de Heere gedaan bij het volk Israël en waarom?
  2. Waarom klinkt er in deze Psalm ook een smeekgebed vanwege een zorgelijk heden?
  3. Wat baart u zorgen in onze tijd en wat doet u met die zorgen?