De broeders W. Baarda en L. van den Brink zullen bevestigd worden tot ouderling en broeder L. Verheij tot diaken. In deze dienst zullen de volgende broeders herbevestigd worden: de ouderlingen J.A. van Amersfoort, G.G. Bouw, H. van Geresteijn en A.D.P. Threels en diaken H. Smits. We nemen in deze dienst afscheid van de ouderlingen J.J. Bil en H.J. van Ee en diaken D.C. van ’t Hof.
Na de dienst is er gelegenheid om hen voor de preekstoel de hand te drukken.
Votum en groet
Zingen: Ps. 108 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 19 : 6
Schriftlezing: Mattheüs 14 : 13-21
Gebed
Zingen: Morgenzang/Gez. 9 : 3, 4 en 5
Prediking n.a.v. Matth. 14 : 16b-18
1. een verantwoordelijke opdracht;
2. een onmogelijke opdracht; en
3. een heerlijke opdracht.
Zingen: Ps. 34 : 5
(Her)bevestiging ambtsdragers
Toezingen: Ps. 90 : 9 (staande)
Dankgebed
Zingen: Ps. 145 : 5