Votum en groet
Zingen: Ps.119 : 37
Wetslezing
Zingen: Ps. 112 : 1
Schriftlezing: Lukas 10: 38-42
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 27 : 2 en 5
Prediking n.a.v. Lukas 10: 42a
Thema: Om nooit meer te vergeten!
Zingen: Ps. 25 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 103 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 14 januari 2024 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 10: 38-42 Prediking n.a.v. Lukas 10: 42a
Thema: Om nooit meer te vergeten!

Vragen voor kinderen:
1. Hoe heet de broer van Maria en Martha?
2. Waarmee was Martha druk bezig toen de Heere Jezus bij hen op bezoek kwam?

Vragen voor jongeren:
1. Met welke dingen ben jij heel druk, zodat je niet toekomt aan ‘het ene nodige’?
2. Was Martha een kind van God?

Vragen voor ouderen:
1. Wat is voor u ‘het ene nodige’?
2. Hoe maakt u aan de kinderen (als u die hebt ontvangen) duidelijk wat ‘het ene nodige’ is?
3. Wanneer zit u aan de voeten van de Heere Jezus?