Liturgie
Psalm 51:5
Psalm 63:1
Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-23
Psalm 119:3 en 4
Psalm 68:2 en 10
Psalm 17:3 en 8

Tekst
Mattheüs 5:8: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.”

Thema en punten
De vijfde zaligspreking:
1. Het gaat Jezus om uw hele hart
2. Dat rein is door het geloof in Jezus Christus
3. Dat rein wordt door de Geest
4. Om eeuwig God te zien