Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 17
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Psalm 25
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Psalm 25: 4
Een gebed om God leiding in ons leven
Zingen: Ps. 17 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 139 : 14
Zegen