Votum en groet
Zingen: Ps. 51 : 6
Wetslezing
Schriftlezing: Psalm 51
Gebed
Zingen: Ps. 32 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Psalm 32 : 6-7
1. De reden van aanbidding; en
2. De inhoud van aanbidding
Zingen: Ps. 34 : 9
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 130 : 2 en 4 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Ps. 103 : 1, 2 en 6 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 56 : 6
Zegen