Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Gebed
Zingen: Ps. 71 : 4, 5 en 6
Prediking n.a.v. Zondag 27 uit de Heidelbergse Catechismus
Thema: De rijkdom van de kinderdoop
tegenover de geloofsdoop (en het overdopen)
Zingen: Ps. 22 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 45 : 8
Zegen

Preekbespreking voor alle jongeren van 15 tot 25 jaar uit de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld e.o. op zondagavond 20 maart 2020
Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Prediking n.a.v. Zondag 27
Thema: De rijkdom van de kinderdoop tegenover de geloofsdoop (en het overdopen)

Gespreksvragen:

1. Wat vond je mooi uit de preek om te onthouden?

2. Welke waarde heeft de Doop voor jou?

3. Hoe kun je de Doop overschatten (heel belangrijk vinden) en hoe onderschatten (nauwelijks belangrijk vinden)?

4. Noem eens drie redenen (bezwaren) waarom sommige mensen de kinderdoop verwerpen en kiezen voor de geloofsdoop en zich laten overdopen. Probeer daarna tegen deze redenen in te gaan.

5. In antwoord 74 van de Catechismus lees je twee argumenten waarom kinderen erbij gerekend worden. Welke zijn dat?

6. Waarom worden Gods beloften van het genadeverbond niet in het leven van iedere gedoopte vervuld?

7. Wat is voor jou het grote (theologische) verschil tussen de kinderdoop en de geloofsdoop?

8. Gedoopte kinderen dragen een onderscheidingsteken. Guido de Bres spreekt in de NGB over een merk- en veldteken. Ze horen onderscheiden te zijn van de ongedoopte kinderen. Ze zijn apart gezet. Hoe is dat concreet aan jou te merken?

9. Waarom zou jij wel of niet naar een dienst gaan waarin iemand zich laat overdopen?

10. Bedenk een vraag n.a.v. de preek om aan je dominee te stellen.