Votum en groet
Zingen: Ps. 116 : 10 en 11
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Markus 2: 1-13
Gebed
Zingen: Ps. 42 : 3 en 5
Prediking n.a.v. Markus 2: 5 en 10-12
1. De kracht van het geloof
2. Het wonder van de vergeving
3. Het teken van de genezing
Zingen: Ps. 32 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 27 : 7
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendiensten van zondagmorgen 20 februari 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Markus 2: 1-13
Prediking n.a.v. Markus 2: 5 en 10-12
Aandachtspunten: 1. De kracht van het geloof; 2. Het wonder van de vergeving; en 3. Het teken van de genezing

Vragen voor kinderen:
1. Hoe brengen de vrienden de verlamde man bij de Heere Jezus?
2. Op welke manier kun je nu je vrienden bij Hem brengen?

Vragen voor jongeren:
1. Heb jij echte (gelovige) vrienden en ben jijzelf zo’n vriend voor anderen?
2. Waarom vergeeft de Heere Jezus eerst zijn zonden en schenkt dan pas genezing?

Vragen voor ouderen:
1. Op welke wijze draagt u elkanders lasten?
2. Hoe kunnen mensen voor anderen in de weg staan om tot Jezus te komen?
3. Hoe kun je weten dat je zonden vergeven zijn?