Ps. 146 : 3
Schriftlezing: Romeinen 10: 1-17
Ps. 95 : 4
Prediking n.a.v. Zondag 7 uit de HC
Het ware geloof
1.De noodzaak ervan
2.De betekenis ervan; en
3.De inhoud ervan
Ps. 27 : 7