Ps. 93 : 1
Schriftlezing: Esther 1 : 1-8
Ps. 141 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Esther 1 : 1, 3a, 5a en 8
1. De geweldige macht van de koning
2. De grote maaltijd van de koning
3. De goddeloze mening van de koning
Ps. 1 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 6 september 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 1 : 1-8 Prediking n.a.v. Esther 1 : 1, 3a, 5a en 8
Aandachtspunten: 1. De geweldige macht van de koning; 2. De grote maaltijd van de koning; en 3. De goddeloze mening van de koning

Vragen voor kinderen:
1. Wat betekent de naam Esther?
2. Wat bedoelen we met de maaltijd van de Heere en wanneer mag je daaraan deelnemen?

Vragen voor jongeren:
1. Wat is er bijzonder aan het Bijbelboek Esther?
2. Welke goddeloze mening had de koning en wat vind jij daarvan?

Vragen voor ouderen:
1. Wat is het grote verschil tussen de macht van koning Ahasveros en die van Koning Jezus?
2. Wat zou er op uw levenshuis geschreven kunnen worden: ‘Nooit genoeg’ of ‘Genoeg aan Christus’ en waarom?
3. Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol en hoe gaat u daar mee om?