Ps. 119 : 1
Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 1-12
Ps. 108 : 1
Prediking n.a.v. Zondag 12b,
vr. en antw. 32 uit de HC
Het drievoudige ambt van een christen:
1. Profeet, om Zijn Naam te belijden;
2. Priester, om mijn leven aan Hem te wijden;
3. Koning, om tegen de zonde en de duivel te strijden
Ps. 143 : 10