Ps. 141 : 2
Schriftlezing: Lukas 1 : 5-25
Ps. 99 : 2
Prediking n.a.v. Lukas 1 : 18-20
1. Gods waarheid niet geloofd
2. Aan Gods straf niet ontkomen
3. Gods beloften niet ontkracht
Lofz. Van Zach./Gez. 3 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 29 november 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Lukas 1 : 5-25   Prediking n.a.v. Lukas 1 : 18-20

Aandachtspunten: 1. Gods waarheid niet geloofd; 2. Aan Gods straf niet ontkomen; en 3. Gods beloften niet ontkracht

Vragen voor kinderen:

  1. Waar was Zacharias toen de engel aan hem verscheen?
  2. Wat was de straf van God voor zijn ongeloof?

Vragen voor jongeren:

  1. Waarom is de verhoring van het gebed van Zacharias veel rijker dan hij ooit had kunnen denken?
  2. Zacharias vroeg de Heere om een teken. Heb jij dat ook wel eens gedaan en mag dat eigenlijk wel?

Vragen voor ouderen:

  1. Als een echtpaar ongewild kinderloos blijft, is dat erg. Wat maakte kinderloosheid in die dagen nog zwaarder?
  2. Wat was de oorzaak waarom Zacharias Gods waarheid of belofte niet kon geloven?
  3. Wat is voor u het grote wonder in dit gedeelte?