Ps. 84 : 6
Schriftlezing: Hebreeën 10 : 1-18
Ps. 89 : 9
Prediking n.a.v. Zondag 12a,
vr. en antw. 31 uit de HC
Christus is gezalfd tot:
1. Onze hoogste Profeet en Leraar;
2. Onze enige Hogepriester; en
3. Onze eeuwige Koning.
Ps. 145 : 2