Ps. 130 : 2
Schriftlezing: Esther 4
Ps. 65 : 2
Prediking n.a.v. Esther 5 : 2-4
De gang van Esther naar de koning
1. Haar voorbereiding
2. Haar ontmoeting
3. Haar verzoek
Ps. 116 : 3

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 22 november 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 5 Prediking n.a.v. Esther 5 : 2-4
Thema: De gang van Esther naar de koning
Aandachtspunten: 1. Haar voorbereiding;
2. Haar ontmoeting; en
3. Haar verzoek

Vragen voor kinderen:
1. In welke kleding gaat Esther naar koning Ahasveros?
2. Waarom is ze bang om naar de koning te gaan?

Vragen voor jongeren:
1. Esther gaat alleen naar de koning. Wat heeft dit jou te zeggen?
2. Wat belooft Ahasveros aan Esther nog voordat ze de vraag heeft gesteld en waarom doet hij dat?

Vragen voor ouderen:
1. Wat betekent het in geestelijk opzicht als de gouden scepter ons wordt toegereikt?
2. Waarom vertelt Esther niet gelijk tijdens de eerste maaltijd waar ze mee zit?
3. Kent u iets van de hoogmoed van Haman in uw eigen leven en hoe wordt dat anders?