Ps. 111 : 1
Schriftlezing: Filippenzen 3 : 1-14
Lofzang van Maria/ Gez. 2 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Zondag 11 uit de HC
Zondag 11 leert ons dat Jezus:
1. De ware Zaligmaker;
2. De enige Zaligmaker; en
3. De volkomen Zaligmaker is.
Ps. 68 : 10