Ps. 89 : 19
Schriftlezing: Esther 4
Ps. 140 : 1, 2 en 4
Prediking n.a.v. Esther 4 : 15 en 16
De roeping van Esther
1. Esther’s bezwaren
2. Mordechai’s aandrang
3. Esther’s overgave
Ps. 2 : 6

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 15 november 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 4 Prediking n.a.v. Esther Esther 4 : 15 en 16
Thema: De roeping van Esther
Aandachtspunten: 1. Esther’s bezwaren;
2. Mordechai’s aandrang; en
3 Esther’s overgave

Vragen voor kinderen:
1. Wat is een scepter?
2. In welke oorlog zijn er heel veel Joden gestorven?

Vragen voor jongeren:
1. Om welke twee redenen wil Esther niet naar koning Ahasveros gaan?
2. De Joden in Susan moeten van Esther gaan vasten. Waarom en zou dat ook in onze tijd niet goed zijn?

Vragen voor ouderen:
1. Met welke drie argumenten oefent Mordechai aandrang uit op Esther om toch naar de koning te gaan?
2. Hoe lang is het al geleden dat u de Koning hebt ontmoet en waarom?
3. Wat is in dit gedeelte het grote verschil tussen de koning Ahasveros en de Koning der koningen?