Ps. 24 : 5
Schriftlezing: Handelingen 1 :1-14
Ps. 47 : 3
Prediking n.a.v. Zondag 18
De troost van de hemelvaart van Christus ligt in:
1. Zijn heengaan naar de hemel;
2. Zijn blijven op de aarde; en
3. Zijn werk in de hemel.
Ps. 80 : 9