Votum en groet
Zingen: Ps. 42 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 31 : 15
Schriftlezing: 2 Korinthe 5 : 1-10
Gebed
Zingen: Psalm 16 : 3 en 6
Prediking n.a.v. Zondag 22
Drieërlei troost voor Gods kind als de dood komt:
1. De troost van het sterven
2. De troost van de opstanding
3. De troost van het eeuwige leven
Zingen: Ps. 73 : 12
Dankgebed
Zingen: Ps. 84 : 6
Zegen