Votum en groet
Ps. 81 : 1 en 12
Wetslezing
Ps. 119 : 37
Schriftlezing: Mattheüs 18 : 1-14
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Ps. 71 : 4, 5 en 6
Prediking n.a.v. Matth. 18: 2 en 3
Thema: Worden als een kind
Ps. 45 : 8
Dankgebed
Ps. 100 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdiensten van zondagmorgen 29 augustus 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 18 : 1-14
Prediking n.a.v. Matth. 18: 2 en 3
Thema: Worden als een kind

Vragen voor kinderen:
1. Welke psalm zingen we na het dopen?
2. De evangelist Markus schrijft dat de Heere Jezus het kind ……………. (Markus 9:36)

Vragen voor jongeren:
1. Wat is de aanleiding dat de Heere Jezus een kind in het midden van de discipelen roept?
2. Noem eens wat eigenschappen van een kind en welke eigenschap spreekt jou het meeste aan?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom moeten we worden als een kind?
2. Welke eigenschappen van een kind herkent u in uw eigen leven als u de Heere mag vrezen?
3. Waarom kunnen we worden als een kind?