Schriftlezing: Genesis 39
Tekst: Genesis 39: 21
(eventueel voorzang Ps. 147: 6)
Ps. 33 : 10
Ps. 42 : 5
Ps. 105 : 3, 10
Ps. 19 : 5
Ps. 100 : 2, 4

Thema: Gods’ nabijheid in Jozefs onbegrepen wegen
1. Gods zegen in Jozefs duisternis
2. Gods beproeving in Jozefs duisternis
3. Gods genade in Jozefs duisternis

Vragen bij de preek:
1. Waar werd Jozef verkocht?
2. Kan een christen wel midden in de wereld werken en leven als we zien wat er op Jozef afkomt? En waar moet een christen op letten?
3. Hoe komt het dat wij gauw jaloers zijn op mensen die er goed uitzien, die alles voor elkaar lijken te hebben?
4. Merk jij wel eens de verleidingen op zoals die van de vrouw van Potifar?
5. Hoe kan je staande blijven in het leven wanneer er momenten komen, of misschien zijn ze er al, maar dat je vastloopt?
6. Hoe kan de HEERE nu aan Jozef genade geven?