Schriftlezing: Markus 5: 21-43
Tekst: Markus 5: 36c
Ps. 54 : 1
Ps. 119 : 54
Ps. 35 : 1
Ps. 27 : 7
Ps. 84 : 6

Thema: Jaïrus’ geloof in de Zaligmaker van zondaren.
1. Hij belijdt zijn geloof;
2. Hij krijgt strijd in zijn geloof;
3. Hij ontvangt blijdschap vanuit zijn geloof

Vragen bij de preek:
1. Hoe kan het dat Jaïrus met zijn nood bij de Heere Jezus komt?
2. In vergelijking met de hoofdman over 100 is het geloof dan Jaïrus minder?
3. Wat zijn de oorzaken dat Jaïrus niet snel thuis komt?
4. Wat kan Jaïrus van de genezing van de bloedvloeiende vrouw leren?
5. Wat is het wonder dat in het huis van Jaïrus gebeurt?
6. Wat bedoelt de Heere Jezus met dat het meisje zou slapen?