Votum en groet
Zingen: Ps. 18: voorzang en 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 72: 2
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1:57-80
Tekst: Lukas 1:63 en (68-)69
Zingen: Gz. 3: 1, 3 en 5 (Lofz. van Zacharias)
Preek
Zingen: Ps. 132:11 en 12
Dankgebed
Zingen: Ps. 68: 9 en 10
Zegen