Votum en groet
Zingen: Ps. 45: 1
Wet en hoofdsom
Zingen: Ps. 32: 3 en 6
Gebed
Schriftlezing.: 2 Sam. 7:11b-19, 2 Sam. 23:1-7 en Matth. 1:1-6 & 20-23
Tekst.: 2 Sam. 23:3
Zingen: Ps. 89:14 en 15
Preek
Zingen: Ps. 18:15
Dankgebed
Zingen: Ps. 72:10 en 11
Zegen