Votum en groet
Zingen: Ps. 81 : 1 en 12
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Psalm142
Gebed
Zingen: Ps. 142 : 1, 2 en 5
Prediking n.a.v. Psalm 142 : 4a
1. Een eenzame bidder;
2. Een moedeloze bidder; en
3. Een verwachtende bidder.
Zingen: Ps. 86 : 2 en 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 77 : 8
Zegen