Votum en groet
Zingen: Ps. 103 : 8 en 9 (i.v.m. rouw)
Wetslezing
Zingen: Ps. 51 : 1
Schriftlezing: Jona 4
Gebed
Zingen: Ps. 33 : 5 en 7
Prediking n.a.v. Jona 4: 10-11
Goddelijk onderwijs aan een boze profeet
Zingen: Ps. 72 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 107 : 1 en 22
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide ochtenddiensten op zondag 21 augustus 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jona 4
Prediking n.a.v. Jona 4: 10-11
Thema: Goddelijk onderwijs aan een boze profeet

Vragen voor kinderen:
1. Waarom is Jona blij met de wonderboom?
2. De Heere heeft niet alleen de mensen in Ninevé gespaard, maar ook veel ….. (laatste woordje van het Bijbelboek Jona).

Vragen voor jongeren:
1. De Heere beschikte een worm die zorgde dat de wonderboom verdorde. Noem nog eens twee voorbeelden uit het Bijbelboek Jona waaraan je kunt zien dat God alle dingen bestuurt.
2. Kun je begrijpen dat Jona zegt: ‘Het is mij beter te sterven dan te leven.’ (vs. 8). Waarom wel of waarom niet?
Vragen voor ouderen:

1. Wat betekent het dat de Heere op het eind van dit Bijbelboek zegt dat Hij ook veel vee heeft gespaard?
2. Waarom komt er geen reactie meer van Jona aan het eind van hoofdstuk 4?
3. Wat is voor u de les uit dit Bijbelboek Jona?