Votum en groet
Zingen: Ps. 26 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 17 : 3
Schriftlezing: Genesis 5: 1-24
Hebreeën 11: 1-6
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2 en 6
Prediking n.a.v. Genesis 5: 24
Het leven van Henoch
1. Zijn donkere levensomgeving;
2. Zijn bijzondere levenswandel; en
3. Zijn zalig levenseinde
Zingen: Ps. 89 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 12
Zegen