Votum en groet
Zingen: Ps. 29 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 78
Schriftlezing: Jona 4
Gebed
Zingen: Ps. 73 : 1 en 8
Prediking n.a.v. Jona 4: 1-5
Gods barmhartigheid
1. beleden;
2. betreurd; en
3. betoond
Zingen: Ps. 103 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 85 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide ochtenddiensten op zondag 14 augustus 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jona 4
Prediking n.a.v. Jona 4: 1-5
Gods barmhartigheid 1. beleden; 2. betreurd; en 3. betoond

Vragen voor kinderen:
1. Waar gaat Jona zitten om te zien wat er met Ninevé gebeurt?
2. Waarom wordt Ninevé op de 40e dag niet omgekeerd of verwoest?

Vragen voor jongeren:
1. Lijk jij als het gaat om deze wereld op Abraham in zijn voorbede voor Sodom of op Jona die wacht op de ondergang van Nineve? Waar blijkt dat uit?
2. Jona had moeite met Gods handelen. Heb jij wel eens moeite met Gods handelen? Waar brengt het je?

Vragen voor ouderen:
1. Jona wordt een type van Christus genoemd. Noem drie overeenkomsten en drie verschillen.
2. Waarom wordt het gebed wel de ‘graadmeter voor het geestelijk leven’ genoemd?
3. Mag je vragen of de Heere je wegneemt, zoals Jona in vers 3 of Elia in 1 Koningen 19:4? Waarom wel of waarom niet?