Ps. 106:14; Gods woorden niet gelooft
Ps. 78:11; Gevolg van ongeloof
Ps. 73:11 en 12; Belijdenis van ongeloof en verandering
Ps. 95:4; Laat u leiden
Ps. 28:5; Vertrouwen op God
Schriftlezing Markus 9:14-29
Tekst Markus 9:23-24

Thema Geloof geeft toegang tot Gods kracht
1. Jezus verdraagt ons ongeloof nog
2. Jezus brengt ons in de geloofsworsteling
3. Jezus werkt in ons door middel van het geloof