Votum-Zegengroet
Psalm 103 ; 8 rouwpsalm
Wet des Heeren
Psalm 19: 4
Schriftlezing: Lukas 22:24-38
Gebed
Zingen/Inzameling der gaven
Psalm 22: 1 en 6
Prediking – Lukas 22:38b
Psalm 86: 8
Gebed
Psalm 72: 7
Zegenbede