Votum en groet
Zingen: Ps. 45 : 1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Psalm 64 : 10
Schriftlezing: Hooglied 1
Gebed
Zingen: Ps. 33 : 1 en 10
Prediking n.a.v. Hooglied 1: 4b
Thema: De ware bruidsweelde
Zingen: Ps. 71 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 140 : 13
Zegen