Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1
Wetslezing
Zingen: Psalm 119 : 87
Schriftlezing: Johannes 6: 44-58
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 5 en 6
Prediking n.a.v. Hooglied 1: 4a
Thema: Het ware bruidsverlangen
Zingen: Ps. 45 : 7
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 23 : 1 en 2 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Ps. 103 : 1, 2 (en 6) (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 144 : 7
Zegen