Votum en groet
Zingen: Ps. 117 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 9 : 10
Schriftlezing: Leviticus 24: 10-23
Gebed
Zingen: Ps. 141 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Zondag 36 / Derde gebod
1. De openbaring van God in Zijn Namen;
2. Het misbruiken van Gods Naam; en
3. Het heiligen van Gods Naam
Zingen: Ps. 19 : 7
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 4
Zegen