Dienst van 8.45 uur:

Votum en groet
Zingen: Ps. 81 : 12
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 37
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 3 en 5
Prediking n.a.v. Johannes 3: 3
1. Het teken van de wedergeboorte
2. De noodzaak van de wedergeboorte
3. De mogelijkheid van de wedergeboorte
Zingen: Ps. 87 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 75 : 1
Zegen

Dienst van 11.00 uur:

Votum en groet
Zingen: Ps. 81 : 12
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 37
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 3 en 5
Prediking n.a.v. Johannes 3: 3
1. Het teken van de wedergeboorte
2. De noodzaak van de wedergeboorte
3. De mogelijkheid van de wedergeboorte
Zingen: Ps. 87 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 75 : 1
Zegen