Votum en groet
Zingen: Ps. 119 : 88
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 100 : 2
Schriftlezing: Jesaja 52: 1 – 53: 12
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 1 en 4
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Jesaja 53: 6
1. Een hartelijke schuldbelijdenis; en
2. Een hartelijke geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 25 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 80 : 11
Zegen