Votum en groet
Zingen: Ps. 63 : 1
Wetslezing
Schriftlezing: Johannes 19: 1-16
Gebed
Zingen: Ps. 85 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Jesaja 53: 4-5
Thema: Waarlijk
Zingen: Ps. 130 : 2
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 71 : 15, 16 en 17 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Ps. 22 : 12, 13 en 15 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 103 : 2
Zegen