Votum en groet
Zingen: Ps. 145 : 3
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Jesaja 53
Gebed
Zingen: Ps. 116 : 5, 7 en 10
Prediking n.a.v. Jesaja 53: 10
Thema: Het lijden van Christus
(afgebeeld in de tekenen van het Avondmaal)
1. De oorsprong van Zijn lijden;
2. De inhoud van Zijn lijden; en
3. De vrucht van Zijn lijden.
Zingen: Ps. 130 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 69 : 14
Zegen