Schriftlezing: Lucas 9:21-36

Te zingen:
Ps. 84:1 en 4 Aanvangszang
Ps.122:1 en 2 Collectezang
Ps. 16:6 Tussenzang
Ps. 73:12 Slotzang