Votum en groet
Zingen: Ps. 97 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 133 : 3
Schriftlezing: Genesis 9: 1-7 en
Mattheüs 5: 21-26
Gebed
Zingen: Ps. 5 : 4, 6 en 7
Prediking n.a.v. Zondag 40 / Het zesde gebod
Thema: Gij zult niet doodslaan
1. Wat God ons verbiedt;
2. Wat God ons leert; en
3. Wat God ons gebiedt.
Zingen: Ps. 36 : 3
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 7
Zegen