Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 19 (rouwpsalm)
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 1
Schriftlezing: Psalm 119: 1-16
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2, 3 en 6
Prediking n.a.v. Psalm 119: 9
1. In een wereld vol verleidingen;
2. klinkt een klemmende vraag; en
3. volgt een duidelijk antwoord
Zingen: Ps. 119 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 119 : 67
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 5 november 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 119: 1-16
Prediking n.a.v. Psalm 119: 9
Aandachtspunten: 1. In een wereld vol verleidingen; 2. klinkt een klemmende vraag; en 3. volgt een duidelijk antwoord

Vragen voor kinderen:
1. Hebben baby’s ook zonden?
2. Wat wordt er in vers 9 met ‘Uw Woord’ bedoeld?

Vragen voor jongeren:
1. Noem eens enkele verleidingen uit jouw leven.
2. Wat of Wie is nodig als je je levenspad niet zuiver kunt houden?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom wordt hier specifiek ‘de jongeling’ genoemd, terwijl die klemmende vraag toch voor eenieder geldt?
2. Met welke ‘ijdelheden’ zijn onze jongeren en wij vooral in deze tijd omsingeld?
3. Op welke wijze gebruikt u Gods Woord heel concreet op uw levenspad?