Ps. 122 : 1
Geloofsbelijdenis
Ps. 26 : 8
Handelingen 8: 26-40
Ps. 51 : 4 en 6
Prediking n.a.v. Hand. 8: 39b
Thema: Met blijdschap op reis
Ps. 25 : 2
Toespraak tot dhr. van de Bijl
Toezingen: Ps. 121 : 3 en 4
Dankgebed
Ps. 86 : 5