Ps. 118: 8
Ps. 119: 10
Ps. 120: 1 en 3
Ps. 42: 3 en 5
Ps. 73: 13 en 14
Schriftlezing: Psalm 120
Tekst: idem
Thema: Een lied in een vreemd land (Serie ‘De liederen Hamaäloth’, 1).