Votum en groet
Zingen: Ps. 144 : 1 en 7
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 28 : 5
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 3-21
Gebed
Zingen: Ps. 35 : 1 en 13
Prediking n.a.v. Openb. 3: 21
Thema: Strijdt de goede strijd des geloofs
1. Een aansporing tot de strijd;
2. Een bemoediging in de strijd; en
3. Een verzekering van de overwinning
Zingen: Ps. 3 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 110 : 1
Zegen